Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Promoción Pública Nova » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes VPP

Resolución

Resolución de inicio do proceso de selección de persoas adxudicatarias en segundas ou posteriores adxudicacións dunha vivenda unifamiliar de protección oficial de promoción pública situada na Rúa Nova, número 26, en Cenlle (expediente OU-2017/010, conta 2) así como daquelas outras vivendas deste grupo que puideran quedar vacantes durante o período de vixencia da lista de espera.

Data: 21/04/22

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR

O Instituto Galego de Vivenda e Solo considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto mantén unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades de vivenda.