Inicio

Xunta de Galicia
 
Destaques

Rexistro de Demandantes

Rexistro único de demandantes de vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia

 

 

 

O Rexistro de Demandantes de vivenda pretende ser un procedemento áxil e transparente para a adxudicación das vivendas, respectando a capacidade de elección dos solicitantes e garantindo a igualdade de posibilidades no acceso ás vivendas ...

Sorteos de VPA e VPP

Resolucións dos sorteos de adxudicatarios de VPA e VPP

Consulta e coñece as resolucións dos sorteos de adxudicación de vivenda do Rexistro de Demandantes e da Vivenda Pública Protexida.

Solo empresarial en Galicia

A Xunta de Galicia, a través do IGVS e a empresa pública Xestur, ofrece solo empresarial con bonificacións de ata o 50 por cento do prezo. Ademais, existe a posibilidade de adxudicación en réxime de dereito de superficie, cun canon a partir de 38 céntimos por metro cadrado e ano.