Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Plans e programas » Presentación

Presentación dos plans e programas do IGVS

 

O Instituto Galego de Vivenda e Solo ten posto en marcha unha serie de Plans e Programas, específicos e especializados, que tentan poñer en valor os catro grandes eixos da súa política:

 

  • Favorecer o acceso á vivenda protexida
  • Fomentar o aluguer
  • Impulsar a rehabilitación

 


Estes programas artéllanse en función dos obxectivos que procuran do seguinte xeito: 

 

 

     Programa/Plan

Promoción de vivenda protexida

Fomento do aluguer

Impulso á rehabilitación

Plan de Vivenda 2009-2012

X

X

X

Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia

X

 

 

Programa Aluga

 

X