Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Realoxos » Convenio co Valedor do Pobo

Realoxos

Convenio co Valedor do Pobo

Asinouse un Convenio co Valedor do Pobo para canalizar as posibles situacións de especial necesidade de vivenda de tal xeito que puideran ser avaliadas e, no seu caso, atendidas de forma inmediata polo IGVS.

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.