Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Realoxos » Realoxos Afectados por Execucións Hipotecarias » Medidas Complementarias. Programa Aluga » Criterios de adxudicación das vivendas do programa aluga

Realoxos

Programa de realoxo de afectados por execucións hipotecarias

As vivendas adxudicaranse polo procedemento de adxudicación directa, posibilidade prevista no artigo 32 do Decreto 84/2010, do 27 de maio, sempre que así se determine por resolución do presidente do IGVS.
 
As contías das subvencións determinaranse por medio da Orde do 16 de maio de 2013 pola que se determinan como colectivo de atención preferente con axudas excepcionais as persoas afectadas por execucións hipotecarias no marco do Programa Aluga.

VIVENDA PROMOCIÓN PÚBLICA

As Vivendas de Promoción Pública (VPP) son aquelas  promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo  que, ademais, regula o seu financiamento e adxudicación a través dunha Xunta Cualificadora.