Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Facer unha rehabilitación » Axudas ao abeiro do Plan de Vivenda 2009-2012 » Rehabilitación de vivendas e edificios en áreas de rehabilitación

Rehabilitación de vivendas e edificios en áreas de rehabilitación

Son zonas así declaradas pola Comunidade Autónoma. A súa finalidade é a de coordinar actuacións de urbanización e reurbanización e fomentar as actuacións privadas de rehabilitación. A contía das axudas varía en función do tipo de Área de Rehabilitación: Integral ou de Centro Histórico.

Se o inmoble se atopa dentro dunha zona declarada Área de Rehabilitación haberá que dirixirse ao punto de información de dita Área, xeralmente unha Oficina Municipal de Rehabilitación que xestiona a axuda de carácter técnico e económico. Estas axudas son compatibles coas de Cascos Históricos.

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.