Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

O Consello da Xunta autorizou a cesión a título gratuíto

O IGVS CEDERÁ AO CONCELLO DE VILA DE CRUCES OS LOCAIS DO CINE, IGREXA E ESCOLAS DO POBOADO MINEIRO DE VILA DE CRUCES

  • O IGVS investiu máis de 9,3 millóns de euros na rehabilitación completa do poboado.
  • O proceso comezou no ano 2000 coa adquisición polo IGVS dos terreos e edificacións do poboado.
  • A rehabilitación realizouse en dúas fases. A primeira afectou aos edificios de vivendas e a segunda aos edificios complementarios.
 
O Instituto Galego da Vivenda e Solo cederá as escolas, igrexa e cine do poboabo mineiro de Fontao ao concello de Vila de Cruces para destinalos a usos públicos, segundo acordou o Consello da Xunta de Galicia na súa reunión de hoxe. A cesión realizarase sen custe para o concello.
 
Coa cesión, os locais resultantes da rehabilitación das antigas escolas do poboado mineiro, así como o antigo cine e a igrexa pasarán a depender do concello de Vila de Cruces, que prevé destinalos a distintos usos culturais e sociais.
 
Na antiga igrexa de Fontao o concello prevé a instalación do Museo Mineiro e unha sala de exposición, mentres que as aulas das antigas escolas se destinarán ás asociacións de veciños da parroquia e usos administrativos, formativos e exposicións. Finalmente o local do antigo cine  servirá para a celebración de eventos culturais ou musicais e sala polivalente.
 
Con anterioridade, en xaneiro de 2005, o concello xa recibirá a cesión gratuíta dos terreos do poboado non ocupados polas edificacións, como son os viais, zonas verdes, prazas de aparcamento, etc.
 
Con esta cesión complétase a rehabilitación do poboado mineiro de Fontao, que o IGVS iniciou coa adquisición do mesmo no ano 2000, procedendo á redacción dun Plan especial para a súa recuperación, que foi aprobado definitivamente en xuño de 2002. En total o poboado mineiro ocupa unha superficie de máis de 30.000 metros cadrados.
 
As obras de rehabilitación realizáronse en dúas fases. Na primeira das mesmas procedeuse á rehabilitación dos edificios destinados a vivendas e meirande parte das obras de urbanización. Do proceso de rehabilitación xurdiron 79 vivendas, que foron calificadas de promoción pública e adxudicadas en réxime de alugueiro con opción de compra.
 
A segunda fase da rehabilitación destinouse á recuperación dos edificios da antiga igrexa, cine e escolas, que agora se entregan ao concello. Tamén se mellorou a urbanización do poboado coa modificación do alumeado público, o acondicionamento de espazos públicos non urbanizados na primeira fase, instalación de mobiliario urbano, acondicionamento da praza do cinema e incremento de prazas de aparcamento. O importe das obras desta segunda fase esta coofinanciado pola unión europea a través dos fondos FEDER.
 
En total, o Instituto Galego da Vivenda e Solo investiu na rehabilitación do poboado mineiro de Fontao máis de 9,3 millóns de euros, segundo o seguinte detalle:
 
ACTUACIÓN
EUROS
Adquisición dos terreos e edificios
940.485,16
Rehabilitación dos edificios de vivendas
5.496.243,30
Obras de urbanización do contorno das vivendas
666.946,47
Rehabilitación dos edificios dotacionais e mellora da urbanización existente
1.992.670,78
Equipamento dos edificios dotacionais
212.151,83
TOTAL
9.308.497,54