Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

O IGVS comunica ao Concello de Vigo que deberá facerse cargo do seu mantemento a partir de finais de mes

A XUNTA REPARA AS ÚLTIMAS DEFICIENCIAS DA ZONA VERDE DE SAN PAIO DE NAVIA SOLICITADAS POLO CONCELLO DE VIGO

O IGVS considera recibida polo Concello a zona verde de San Paio de Navia, posto que realizou na mesma obras de instalación de mobiliario urbano, fixándoo permanentemente ao pavimento, e instalou carteis da Alcaldía de Vigo.
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ofrece ao Concello a súa colaboración temporal no mantemento da zona verde unha vez que a administración municipal se faga cargo da mesma.
A comunicación de remate das reparacións xa foi trasladada á xerencia de urbanismo en decembro, sen obter resposta.
O organismo, dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, xa realizou as obras de reparación solicitadas polo concello, que contan co visto e prace dos técnicos municipais no referente ás instalacións electromecánicas, mentres que as instalacións fotovoltaicas xa teñen a aprobación da compañía eléctrica.
Polo que se refire á xardinería, foron substituídos 44 exemplares de árbores secos ou en mal estado, baixo a supervisión dos técnicos municipais, e o sistema de rego está axustado ao previsto no proxecto orixinal.
 
Santiago, 17 de xaneiro de 2011.- O Concello de Vigo deberá facerse cargo do mantemento da zona verde de San Paio de Navia ao finalizar o mes de xaneiro, unha vez que se realizaron as reparacións indicadas polos técnicos municipais. O director xeral do IGVS comunicou por escrito ao alcalde de Vigo a necesidade de que a administración municipal se encargue do mantemento, despois de que na segunda quincena de decembro tamén lle comunicara á xerencia de urbanismo o remate das obras solicitadas, sen obter ningunha resposta.
 
O IGVS considera recibida polo Concello de Vigo a zona verde de San Paio de Navia, posto que a administración municipal realizou na mesma obras de instalación de mobiliario urbano, fixándoo permanentemente ao pavimento, e instalou carteis da Alcaldía de Vigo, cousa que non terían feito se non considerase que dito parque é propiedade do Concello.
 
A zona verde de San Paio de Navia conta xa co visto e prace dos técnicos municipais no referente ás instalacións electromecánicas, mentres que as instalación fotovoltaicas xa teñen a aprobación da compañía eléctrica. Polo que se refire á xardinería, foron substituídos 44 exemplares de árbores secos ou en mal estado, baixo a supervisión dos técnicos municipais, e o sistema de rego está axustado ao previsto no proxecto orixinal.
 
Resulta evidente que a falta de mantemento da zona verde podería causar danos na mesma, de maneira moi especial sobre o céspede e especies vexetais do parque, polo que o Concello deberá facerse cargo de dito mantemento unha vez que, a finais deste mes, deixen de facelo os operarios actuais.
 
En calquera caso, o IGVS manifesta unha vez máis a súa disposición a colaborar co Concello de Vigo no mantemento da zona verde de San Paio de Navia, por un período de tempo a determinar, unha vez que o Concello se faga cargo da mesma.