Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

A XUNTA DESTINARÁ 500.000 EUROS Á MELLORA DAS VIVENDAS DO PROGRAMA ALUGA E AOS GASTOS DERIVADOS DO ALUGUEIRO DAS MESMAS

- As axudas para a rehabilitación e mellora das vivendas incluídas no programa Aluga poden acadar os 5.000 euros e son compatibles coas do Plan de Vivenda.
Os propietarios de vivendas tamén poderán acceder a axudas para financiar os gastos derivados do alugueiro
 
Santiago, 14 de marzo de 2012.- Os propietarios de vivendas en aluguer acollidas ao programa Aluga poderán beneficiarse das axudas da Xunta de Galicia para a rehabilitación e mellora dos inmobles, así como para os gastos orixinados polo alugueiro, segundo establece a resolución que hoxe publica o Diario Oficial de Galicia regulando ditas axudas e os prazos de solicitudes. En total, o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) destinará medio millón de euros a estas axudas no exercicio 2012.
 
Axudas para reformas
Un total de 250.000 euros serán destinados a axudas para a reforma de vivendas incluídas no programa Aluga. O obxectivo destas axudas é o financiamento parcial das obras e actuacións de reforma necesarias para o arrendamento da vivenda no marco de dito programa, sendo subvencionables aquelas que se determinen como necesarias no informe técnico de inspección emitido con carácter previo á incorporación da vivenda ao Programa Aluga. A axuda poderá solicitarse unha vez que se formalice o primeiro contrato de arrendamento no marco do programa.
 
O importe máximo da axuda poderá acadar un máximo de 5.000 euros, dependendo da antigüidade da vivenda. Esta axuda é compatible coas do programa Renove do Plan de Vivenda, pero sumadas ambas o importe total non poderá superar os 12.000 euros.
 
As solicitudes deberán presentarse entre a data de formalización do primeiro contrato de arrendamento e o día 15 do mes seguinte.
 
Gastos de alugueiro
Polo que respecta ás subvencións para gastos do alugueiro, este ano o IGVS destinará ás mesmas un total de 250.000 euros.
 
Estas axudas destínanse a financiar os gastos derivados do aluguer, cunha contía equivalente ao 50 por cento do importe do recibo do IBI da última anualidade vencida (2011), tanto da vivenda como do garaxe, de ser o caso. O límite máximo da axuda é de 100 euros por vivenda e anualidade.
 
Esta subvención ten carácter anual e poderá solicitarse durante o prazo de posta a disposición da vivenda polos períodos nos que estivese arrendada, ata un máximo de cinco anualidades.
 
O prazo de presentación das solicitudes para as subvencións dos gastos de alugueiro estenderase ata o 30 de abril de 2012.