Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Resolucións do 21 de xaneiro de 2020, da Comisión Provincial de Vivenda de Pontevedra, de inicio do proceso de selección de persoas adxudicatarias para vivendas de protección oficial de promoción pública en segundas e posteriores adxudicacións para os concellos de O Porriño, Ribadumia e Vilagarcía de Arousa. Publicación: 21/01/2020

Data: 21/01/20

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...