Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Resolución de inicio do procedemento de selección de adxudicatarios das vivendas incluídas no expediente de vivenda protexida de promoción privada de REXIME CONCERTADO núm. P09- VC-0016/10 presentada pola entidade promotora INVERSIONES GIL-REG, S.L. no Concello de SAN PAIO DE NAVIA - VIGO. Publicacion : 10/01/2020

Data: 10/01/20

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...