Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Lista definitiva de admitidos no procedemento de adxudicación de vivendas de protección oficial de promoción privada promovidas pola promotora Rabo de Galo, S.L. (Expediente P09-VC-0012/10). Publicacion 12/12/2019

Data: 12/12/19

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...