Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Facer unha rehabilitación » Directorio de axentes colaboradores en rehabilitación » Directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación

Axentes colaboradores - Subministradores de materiais

Carpintaría metálica

INDUSTRIAS GALEGAS DO ALUMINIO E OUTROS METAIS SA

Ferrol-A Coruña

Teléfono: 981 330 366

indugalsa@indugalsa.com

Actuacións relevantes

Actuacións relevantes

  • Reposición, extración e colocación de ventás de madeira ou aluminio en varias vivendas.
  • Cambio carpintaría fachadas.
  • Colocación de persianas.
  • Retirada de fachada estrutural existente e posterior colocación de nova carpintaría.
  • Colocación carpintaría de aluminio.
  • Reposición claraboia tellado.


CIF: A-15399934
Inscrito no Rexistro Mercantil
Número de inscrición   I-003/08

Páxina 1 de 1

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.