Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Facer unha rehabilitación » Directorio de axentes colaboradores en rehabilitación » Directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación

Axentes colaboradores - Subministradores de materiais

Ferraxes para carpintaría

MANUEL VARELA MANTECA

Santiago de Compostela - A Coruña

Teléfono: 981 589 893

ferrva@ferrva.com

Actuacións relevantes

  • Subministrador habitual de ferraxes para carpintaría de madeira nas rehabilitacións efectuadas polo Consorcio de Santiago de Compostela, a Universidade de Santiago de Compostela e distintas entidades, organismos e institucións públicas e privadas.
  • Participación en rehabilitacións singulares en todo o país.

Denominación comercial: FERRVA FERRAXES

Número de inscripción  I-001/07

Páxina 1 de 1

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.